Vol 1 Nr 1 (2019): Historisk studenttidskrift

					Visa Vol 1 Nr 1 (2019): Historisk studenttidskrift

Första numret av Historisk studenttidskrift. Bidrag som är med i numret:

Isak Santesson "Den svensk-judiska dikotomin"

Malin Jonsson ”En karl blir inte människa förrän han gifter sig”

Måns Ahlstedt Åberg "Kvick i jord"

Lovisa Jonsson "I am entirely myself"

 

Publicerad: 2019-04-06