Advisory board

Advisory board består av:

Henrik Rosengren, docent och prefekt vid Lunds universitet.
Anna Nilsson Hammar, fil.dr och forskare vid Lunds universitet.
David Larsson Heidenblad, docent vid Lunds universitet.