Redaktionen

Historisk studenttidskrifts arbete leds av en redaktion bestående av fyra personer. 

Redaktionen:

Nike Stolpe Wikström, chefsredaktör, master i idé- och lärdomshistoria och kandidat i psykologi

Agnes Holmberg, redaktör, master i historia och kandidat i idé- och lärdomshistoria

Fanny Olsson, redaktör, kandidatstudent i historia

Cecilia Falkman, assisterande redaktör och formgivare, masterstudent i litteraturvetenskap