Redaktionen

Historisk studenttidskrifts arbete leds av en redaktion bestående av fyra personer. 

Redaktionen:

Nike Stolpe Wikström, chefredaktör, master i idé- och lärdomshistoria och kandidat i psykologi

Fanny Olsson, redaktör, kandidatstudent i historia

Agnes Holmberg, redaktör, master i historia och kandidat i idé- och lärdomshistoria

Viktor Wretström, redaktör, doktorand i historia

Cecilia Falkman, assisterande redaktör och kommunikatör, masterstudent i litteraturvetenskap