Redaktionen

Historisk studenttidskrifts arbete leds av en redaktion bestående av sex personer. 

Redaktionen:

Rasmus Törnblom, chefredaktör
Filip Samuelsson, redaktör
Anna Schager Almström, redaktör
Dennis Lundström, redaktör
Mikael Hendar, redaktör
Niklas Ljungberg, redaktör