Redaktionen

Historisk studenttidskrifts arbete leds av en redaktion bestående av sex personer. 

Redaktionen:

Dennis Lundström, chefredaktör

Alice Olsson, redaktör

Anna Schager Almström, redaktör

Elsa Crona, redaktör

Niklas Ljungberg, redaktör

Torbjörn Carlsson, redaktör