Redaktionen

Historisk studenttidskrifts arbete leds av en redaktion bestående av sju personer. 

Redaktionen:

Rasmus Törnblom, chefredaktör

Alice Olsson, redaktör

Anna Schager Almström, redaktör

Dennis Lundström, redaktör

Elsa Crona, redaktör

Niklas Ljungberg, redaktör

Torbjörn Carlsson, redaktör