Information för läsare

Historisk studenttidskrift är Sveriges enda historiska tidskrift som drivs ideellt av studenter. Tidskriften har sin bas vid Historiska institutionen vid Lunds universitet och startades 2018 av studenter i samarbete med institutionen. Syftet är att sprida och tillgängliggöra forskning gjord av både studenter och forskare från historiska och närliggande institutioner i Sverige. Historisk studenttidskrift ämnar vara ett diskussionsforum där studenter och doktorander fritt kan utbyta idéer som rör historia och undervisning i historieämnen.

Från och med 2020 utkommer Historisk studenttidskrift en gång om året . Innehållet består av vetenskapliga artiklar, essäer, recensioner och debattartiklar skrivna på svenska, danska, norska och engelska. För att tillgängliggöra tidskriften för allmänheten publiceras alla nummer i open access.

Redaktionen består av chefredaktör Nike Stolpe Wikström, redaktörerna Fanny Olsson, Agnes Holmberg och Viktor Wretström samt assisterande redaktör Cecilia Falkman. Tidskriftens advisory board vid Lunds Universitet består av Henrik Rosengren, David Larsson Heidenblad och Anna Nilsson Hammar.