Historisk studenttidskrift är Sveriges enda historiska tidskrift som drivs ideellt av studenter. Tidskriften har sin bas vid Historiska institutionen vid Lunds universitet och startades 2018 av studenter i samarbete med institutionen. Syftet är att sprida och tillgängliggöra forskning gjord av både studenter och forskare från historiska och närliggande institutioner i Sverige. Historisk studenttidskrift ämnar vara ett diskussionsforum där studenter och forskare fritt kan utbyta idéer som rör historia och undervisning i historieämnen.

Historisk studenttidskrift utkommer två gånger per år med start våren 2019.  Innehållet består av vetenskapliga artiklar, bokrecensioner och debattartiklar skrivna på svenska, danska, norska och engelska. För att tillgängliggöra tidskriften för allmänheten publiceras alla nummer i open access.

Redaktionen består av huvudredaktör Karl Månsson, redaktörerna Filip Samuelsson, Rasmus Törnblom, Emir Sejdic och grafikern Nina Davidsson. Dessutom finns vid varje högre lärosäte en lokalredaktör som ansvarar för informationsspridning och korrekturläsning. Dessutom finns ett advisory board som består av Henrik Rosengren, David Larsson Heidenblad och Anna Nilsson Hammar.