"I am entirely myself"

Historiesyn, historiebruk och genusuppfattning i The Danish Girl

  • Lovisa Jonsson Linnéuniversitetet
Nyckelord: kön, queer, queerteori, transsexualitet, trans, film, historiebruk, historiesyn, genusuppfattning

Abstract

Den danska konstnären Lili Elbe är objektet för Tom Hoopers film The Danish Girl, ett porträtt av Elbes liv och leverne som en av de första transpersonerna att genomföra en könskorrigerande operation. Hon levde i 1930-talets Köpenhamn tillsammans med sin partner Gerda Wegener och verkade som landskapskonstnär innan hon reste till Dresden, Tyskland för att genomgå de misslyckade, men banbrytande ingreppen.

Är det så att moderna termer appliceras på historiska personer på film? Låter dagens perspektiv oss skapa en uppfattning om dåtidens syn på personer som föll utanför den binära ramen av genus, i hopp om att lättare förstå dessa personer och tiden de levde i? I den här artikeln undersöker jag hur samtida genusuppfattningar appliceras på de historiska företeelserna i The Danish Girl. Genom att studera hur utvalda aspekter av Lili Elbes liv framställs i The Danish Girl, med fokus på hennes självinsikt om sin egna könsidentitet, crossdressing och transsexualitet, undersöker jag hur filmen förhåller sig till den transpolitiska utvecklingen, och hur detta presenteras för tittaren.

Publicerad
2019-04-06