Formalia

Historisk studenttidskrift publicerar vetenskapliga uppsatser, artiklar och recensioner av intresse för studenter och forskare vid de historiska institutionerna i Sverige, men även till allmänheten. Alla bidrag som passar in på dessa genrer är välkomna oavsett författarens bakgrund. Genom att skicka in material till Historisk studenttidskrift försäkrar du redaktionen att detta material inte publicerats tidigare i sin helhet eller i delar. Detta innebär även att samma text inte skickats in till annan tidskrift innan redaktionen kommit med ett utlåtande. Akademiska uppsatser, essäer och liknande är välkomna att skickas in i omskrivet format.

Insänt material måste följa Historisk studenttidskrifts anvisningar för att en publicering ska övervägas. Historisk studenttidskrift publicerar texter skrivna på svenska, engelska, danska och norska. Språket ska hålla god kvalitet och uppnå den gängse akademiska stilen. Texter skickas in via Skicka in artikel.

Inkomna manuskript som av redaktionen bedömts uppfylla grundläggande vetenskapliga kriterier samt vara av intresse för studenter och forskare vid de historiska institutionerna i Sverige kommer att granskas anonymt av minst en utomstående student(kallad lokalredaktör) eller forskare som är utsedd av redaktionen. Texten skall vara skriven i Times New Roman med storlek 12 och skickas in i PDF-format.

 

För inspiration, titta gärna på hur artiklar Scandia och Historisk Tidskrift ser ut.

 

Artiklar:
50 000 - 70 000 tecken inklusive blanksteg och fotnoter

Debattinlägg:
15 000 - 25 000 tecken inklusive blanksteg och fotnoter

Recensioner:
7500 - 15 000 inklusive blanksteg och fotnoter

Vid referering används Oxfordsystemet. 

 

Författare som erbjuder sin text för publicering i Historisk studenttidskrift ger tidskriften rätt att för all framtid publicera texten utan krav på ekonomisk ersättning eller annan kompensation. 
Författare äger fortfarande upphovsrätten till sina texter och får sprida och publicera dessa, men först efter de publicerats i Historisk studenttidskrift.