Hem

 Vad är Historisk studenttidsskrift?

Historisk studenttidskrift är Sveriges enda historiska tidskrift som drivs ideellt av studenter. Tidskriften har sin bas vid Historiska institutionen vid Lunds universitet och startades 2018 av studenter i samarbete med institutionen. Syftet är att sprida och tillgängliggöra forskning gjord av både studenter och forskare från historiska och närliggande institutioner i Sverige. Historisk studenttidskrift ämnar vara ett diskussionsforum där studenter och forskare fritt kan utbyta idéer som rör historia och undervisning i historieämnen.

Tidsskriften utkommer en gång om året med start våren 2019. Varje nummer har ett specifikt tema. Innehållet består av vetenskapliga artiklar, bokrecensioner och debattartiklar skrivna på antingen svenska, danska, norska och engelska. För att tillgängliggöra tidskriften för allmänheten publiceras alla nummer i open access.