• Historisk studenttidskrift
  Nr 1 (2019)

  Första numret av Historisk studenttidskrift. Bidrag som är med i numret:

  Isak Santesson "Den svensk-judiska dikotomin"

  Malin Jonsson ”En karl blir inte människa förrän han gifter sig”

  Måns Ahlstedt Åberg "Kvick i jord"

  Lovisa Jonsson "I am entirely myself"