Open Journals at Lund University is a platform for open-access, scholarly journals published at Lund University, utilising the free and open-source software Open Journal Systems. The service is provided by Lund University Libraries.

Journals

 • Arbetsliv i omvandling

  Arbetsliv i Omvandling är en vetenskaplig refereegranskad skriftserie som ges ut av Arbetsmiljöhögskolan (AMH), Lunds universitet, i samarbete med Forum för Arbetslivsforskning i Sverige (FALF), Centrum för tillämpad arbetslivsforskning CTA (Malmö högskola), Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi (SLU Alnarp).


  Skrifterna vänder sig både till forskare och till andra som är intresserade av att fördjupa sin förståelse av arbetslivsfrågor. I serien publiceras avhandlingar, antologier och originalartiklar som beskriver och analyserar arbetslivets omvandling och utveckling. Bidragen kan utgå från forskning om utvecklingen av arbetslivets organisationer och institutioner, men även behandla olika gruppers eller individers situation i arbetslivet. Fokus för tidskriften Arbetsliv i Omvandling är att spegla de förändringsprocesser som arbetslivet för närvarande genomgår.


  Det innebär att manuskript som behandlar olika organisationers utveckling i relation till teknik, kultur, kunskapsbildning och arbetsmiljö är välkomna. Analyser av ekonomiska och sociala förändringsprocesser och villkor i lokala, regionala och globala sammanhang är av intresse. Bidrag som rör institutionella förhållanden som frågor om makt och inflytande ur genus-, klass- och etnicitetsperspektiv är också önskvärda, liksom de som berör utvecklingen av den arbetsrättsliga regleringen.


  Samtliga publikationer av Arbetsliv i omvandling blir fritt tillgängliga och sökbara genom Open Journal Systems (OJS). Det finns även möjlighet att köpa tryckta exemplar genom Mediatryck vid Lunds universitet. Tidskriften är med på Norska listan (Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)), Nivå 1.

 • Arkiv för nordisk filologi

  Arkiv för nordisk filologi är en vetenskaplig tidskrift om nordiska språk. Här publiceras filologiska och lingvistiska artiklar om de nordiska språken och om äldre nordisk litteratur. Ända sedan tidskriften började ges ut 1882 har den varit en naturlig mötesplats för de senaste rönen inom den språkhistoriskt och filologiskt inriktade forskningen inom Norden. Den utges vid Lunds universitet med ett häfte årligen. Äldre volymer har digitaliserats av Universitetsbiblioteket i Lund.

 • Botaniska notiser

  Botaniska notiser gavs ut första gången 1839, 61 år efter Carl von Linnés död. Den är Skandinaviens äldsta botaniska tidskrift och ges sedan 1921 ut av Lunds Botaniska Förening. Under en första period pågick utgivningen fram till 1980, 2001 startade utgivningen på nytt. Tidskriften (1839–1980) har digitaliserats av Universitetsbiblioteket i Lund.
 • Doctoral Supervision – Lund University

  WELCOME to this database for papers authored by the participants at Lund University’s courses on doctoral supervision.

  Search, read and get inspired. There is a good probability that the question you want to work with also has interested previous participants, perhaps from your own research discipline and department. It can also be rewarding to mirror doctoral education and traditions for supervision with those found in other disciplines. Build on and extend, or criticise, previous works.

  Log on using the password you have been given by the course leaders. In the box to the right you can change the language of the database interface.

  You find the reports in the Archives above. You can also search all texts (please see the list of keywords used). You can also truncate search terms with an *, e.g. astro* will give you both astronomy and astrophysics.

  When you author your own text, if possible, use keywords from the list of keywords.

  The texts found here may be used for reference by participants at Lund University’s courses for doctoral supervisors. For use outside this context, please contact author/s for permission.

 • Gränsløs

  Gränsløs. Journal for studies of the Oresund region’s history, culture and social life is published by the Centre for Oresund Regions Studies. The journal is mainly aimed at researchers, but also at students, opinion formers and an interested public. The articles are written in Swedish, Danish or English.

  The journal, published once or twice a year, is thematically structured. Each number centers on a specific theme, and is reviewed by an editorial board.

 • Högre utbildning

  Högre utbildning has moved. To submit manuscripts or read articles and issues - please go to hogreutbildning.se.


  /The editorial board

 • IASS 2010 Proceedings

  Translation - Adaptation, Interpretation, Transformation. Proceedings from the 28th Study Conference of IASS, Lund 3-7 August 2010
  Ed. by Claes-Göran Holmberg and Per Erik Ljung
  Technical editing and layout: Maria Svenningsson
  Technician: Tomas Schönthal
  Publishing in Open Journal Systems: Lund University Libraries, Head Office

 • Information Research

  Information Research, is an open access, international, scholarly journal, dedicated to making accessible the results of research across a wide range of information-related disciplines. It is privately published and edited by Professor T.D. Wilson and hosted, and with technical support, by Lund University Libraries, Sweden and with editorial support from the Swedish School of Library and Information Science, Gothenburg University and Högskolan in Borås.
 • Nidaba

  This interdisciplinary Journal of Middle East Studies is an open-access, double-blind peer-reviewed journal published digitally by the Center for Middle Eastern Studies at Lund University. The journal is published bi-annually, and features original multi-disciplinary articles related to the study of the Middle East (broadly defined). Reflecting the general mission of CMES, the journal aims to publish articles that are theoretically informed, methodologically sound and analytically innovative. Nidaba’s goal is to contribute to informed public debates and policy formulations related to the Middle East. The journal welcomes submissions with a broad perspective. Interdisciplinary submissions are strongly encouraged.

 • Politics and Animals

  Politics and Animals is a peer-reviewed, open access journal that explores the human-animal relationship from the vantage point of political science and political theory. It hosts international, multidisciplinary research and debate — conceptual and empirical — on the consequences and possibilities that human-animal relations have for politics and vice versa.

  Politics and Animals publishes articles on a rolling basis within the current issue. Articles accepted for publication are added continuously to the current issue until that issue closes, ensuring the fastest possible turnaround times for authors. Volume 2, Issue 1 is currently open for submissions.

 • Project and Conference Reports - Genombrottet, LTH

  WELCOME to this site with project reports written within the educational development courses given by the Academic Development Unit at LTH, Faculty of Engineering, Lund University.


  LTH's strategy for educational development is based on that the informed educational discussion between teachers is encouraged and strengthened. In that spirit teachers make development projects in our educational courses and previous project reports are made available here for all course participants.


  To be able to read the reports you have be a course participant at an educational course at LTH and log in with your given password. If you have forgotten your password, please contact the course leader (see the course homepage).


  You find the reports in the Archive or Search above.


  When you as a course participant write your own report, please use this template for the front page.

 • Provocatio. En flervetenskaplig tidskrift om mänskliga rättigheter

  Provocatio ges ut av Avdelningen för mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Avdelningen är en del av Historiska institutionen.

  Provocatio syftar till att vara en arena för kritisk och konstruktiv diskussion om och analys av mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter kan vara ett rättsligt regelsystem, ett politiskt språk, en internationell praktik, en filosofisk idé och en motsägelsefull historisk tradition. Mänskliga rättigheter kan tjäna som verktyg för motstånd mot förtryck, men också som retorisk förklädnad för propaganda. Mänskliga rättigheter behöver studeras i all denna komplexitet.

  En del av de artiklar som publiceras i Provocatio är kortade och omarbetade versioner av uppsatser och examensarbeten från kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter i Lund. Tidskriften vänder sig också till doktorander och forskare, samt till studenter på andra utbildningar.

  Tidskriften försvarar inga politiska eller teoretiska ställningstaganden, bara den kritiska analysens potential. Vi välkomnar bidrag med olika perspektiv.

  In English

  Provocatio is published by Human Rights Studies at the Department of History, Lund University.

  Provocatio aims to be a forum for critical and constructive analysis of and debate on human rights. Human rights can be a legal system, a political language, an international practice, a philosophical idea, and a conflicting and evasive historical tradition. Human rights can serve as tools of resistance against oppression, but also as a rhetorical veneer for propaganda. Human rights need to be studied in all this complexity.

  Some of the articles in Provocatio are shortened, revised versions of essays and theses by students on the Bachelor programme in Human Rights Studies at Lund University. The journal also welcomes submissions from Phd-students and researchers, as well as students on other study programmes.

  The journal is not committed to any political or theoretical position, only to the potential of critical analysis. We welcome submissions with a broad range of perspectives.

 • Public Journal of Semiotics

  Public Journal of Semiotics (PJOS) is a non-profit open access journal that publishes original research articles in semiotics: the systematic study of meaning, in different semiotic/communicative systems such as language, gestures, pictures, and music. We especially welcome articles combining theory and empirical findings in topics like polysemiotic communication, sensory modalities, and multimedia discourse. Our intention is to help make semiotics more relevant for current issues, and in this sense public.

 • Scandinavian Journal of Byzantine and Modern Greek Studies

  This journal is the sequel of the Scandinavian Journal of Modern Greek Studies, which was published in four volumes. Our aim is to expand our research scope and publish the journal annually. We publish this journal in collaboration with Greek and Byzantine Studies at Uppsala University, catering to all scholars working with Greek philology and history from the Byzantine period until the present.

 • ScieCom Info

  NOTE: Vol 10, No 2 (2014) is the final issue of Sciecom Info. This site will no longer be updated.

  For further discussions on Open Access in a Nordic context, please visit the new journal Nordic Perspectives on Open Science (NOPOS)http://septentrio.uit.no/index.php/nopos

  ScieCom info – Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication is a two-year project funded by the Nordbib research funding programme

  ISSN: 1652-3202

 • Slavica Lundensia

  Slavica Lundensia was founded in 1973 by L’ubomír Durovic, professor of Slavic Languages. It has since functioned as a forum for scholars from Lund University to communicate with the international research community in Slavic languages, literatures and cultures in a broad sense. Slavica Lundensia is published on an irregular basis and each issue focuses on a specific subject from within the disciplines. Recently, it has focused on issues of culture and identity, as well as cultural influences between the Slavic world and Scandinavia. The series has world-wide distribution.

 • Statsvetenskaplig tidskrift

  Welcome to the archive of Statsvetenskaplig tidskrift. All journal content is in Swedish except for the article abstracts which, in most cases, are in English.

  Please visit www.statsvetenskapligtidskrift.se for information about the current issue.

 • Swedish Journal of Romanian Studies

  Swedish Journal of Romanian Studies (Centre for Languages and Literature, Lund University) publishes studies about Romanian language, literature and film, as well as reviews of works within these fields. It welcomes articles that focus on case studies, as well as methodological and/or theoretical issues.

  Swedish Journal of Romanian Studies is a new forum for scholars of Romanian language, literature and film that sets and requires international high quality standards. The journal accepts papers written in Romanian or English, as well as in French and Italian.

 • Working Papers in Linguistics

  Working Papers in Linguistics began in 1969 as an output for reports on research in progress. It contains principally work from researchers at the Department of Linguistics and Phonetics at Lund University.

 • Working Papers in Medical Humanities

  Working Papers in Medical Humanities presents research conducted by members of the Medical Humanities Research Node at the Department of Arts and Cultural Sciences at Lund University, academic visitors, and research students. The aim is to disseminate and communicate research in the large field of medical humanities, including cultural and historical perspectives on health, healthcare, illness and medicine. The papers are peer reviewed and accessible for downloading as open access.