Arbetsmarknad & Arbetsliv är en tidskrift vars syfte är att sprida kunskap om förhållanden på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Tidskriften eftersträvar en god vetenskaplig kvalitet, en mångvetenskaplig bredd och vänder sig samtidigt till en vid läsekrets. Vid sidan av forskare är studenter på samtliga nivåer liksom övriga aktörer med intresse för arbetslivsfrågor viktiga målgrupper. A&A befinner sig på nivå 1 i Norwegian register of scientific journals and publishers och ingår i EBSCO's världsomspännande databas. A&A finansieras med stöd av Forte.

För att se antalet nedladdningar av artiklar per månad under senaste året, klicka på artikeltitel.

Meddelanden

Tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv bjuder in till temanummer om Utveckling av hållbara arbetsvillkor i omsorgen

2023-11-02

Arbetsvillkoren inom omsorgsarbeten har tillsammans med dess konsekvenser i form av ohälsa och personalomsättning visat mer negativa trender än andra yrken och arbeten i genomsnitt. I detta specialnummer ger vi uppmärksamhet till utvecklingen av hållbara arbetsvillkor i omsorgen. Med hållbarhet avses att kunna och vilja stanna i arbetet samt en utveckling mot mer hållbara arbetsförhållanden. 

Vi välkomnar bidrag som belyser olika problematiker avseende arbetsvillkor, dess utvecklingen över tid och under olika tider samt olika former av satsningar som syftar till att stärka hållbarhet i omsorgsarbetet.

Läs mer om Tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv bjuder in till temanummer om Utveckling av hållbara arbetsvillkor i omsorgen

Senaste numret

Vol 29 Nr 3-4 (2023): Arbetsmarknad & Arbetsliv
Visa alla nummer