Senaste numret

Nr 1 (2019): Historisk studenttidskrift

Första numret av Historisk studenttidskrift. Bidrag som är med i numret:

Isak Santesson "Den svensk-judiska dikotomin"

Malin Jonsson ”En karl blir inte människa förrän han gifter sig”

Måns Ahlstedt Åberg "Kvick i jord"

Lovisa Jonsson "I am entirely myself"

 

Publicerad: 2019-04-06
Visa alla nummer

Vad är Historisk studenttidskrift?

Historisk studenttidskrift är Sveriges enda historiska tidskrift som drivs ideellt av studenter. Tidskriften har sin bas vid Historiska institutionen vid Lunds universitet och startades 2018 av studenter i samarbete med institutionen. Syftet är att sprida och tillgängliggöra forskning gjord av både studenter och forskare från historiska och närliggande institutioner i Sverige. Historisk studenttidskrift ämnar vara ett diskussionsforum där studenter och forskare fritt kan utbyta idéer som rör historia och undervisning i historieämnen.

Tidsskriften utkommer två gånger per år med start våren 2019.  Innehållet består av vetenskapliga artiklar, bokrecensioner och debattartiklar skrivna på antingen svenska, danska, norska och engelska. För att tillgängliggöra tidskriften för allmänheten publiceras alla nummer i open access.