Call for papers 2024

Senaste numret

Vol 4 Nr 1 (2023): Historisk studenttidskrift
					Visa Vol 4 Nr 1 (2023): Historisk studenttidskrift

Presentation av redaktionen
Redaktörerna har ordet

Artikel
Ida Asp Den stolte Skude och Jomfru Tusindpik - Vardagsliv bland prostituerade i Köpenhamn belyst genom brev 1874-1906

Essäer
Rebecca Pourhassani Longing for the Infinite - From idealism to modernity - Ibsen's aesthetic conditions
William Šokčić Sundell Nyheter från Jugoslavien - Porträtteringen av Serbien och serber i en svensk mediekontext
Elsa Crona Med femininiteten på spel?

 

Publicerad: 2023-09-15

Helt nummer

Visa alla nummer

Vad är Historisk studenttidskrift?

Historisk studenttidskrift är Sveriges enda historiska tidskrift som drivs ideellt av studenter. Tidskriften har sin bas vid Historiska institutionen vid Lunds universitet och startades 2018 av studenter i samarbete med institutionen. Syftet är att sprida och tillgängliggöra forskning gjord av både studenter och forskare från historiska och närliggande institutioner i Sverige. Historisk studenttidskrift ämnar vara ett diskussionsforum där studenter och unga doktorander fritt kan utbyta idéer som rör historia och undervisning i historieämnen.

Från och med 2020 utkommer Historisk studenttidskrift en gång om året . Innehållet består av vetenskapliga artiklar, essäer, recensioner och debattartiklar skrivna på svenska, danska, norska och engelska. För att tillgängliggöra tidskriften för allmänheten publiceras alla nummer i open access.