Senaste numret

Nr 2 (2019): Historisk studenttidskrift

Andra numret av Historisk studenttidskrift. Bidrag som är med i numret:

Dino Helmefalk "Ronneby och drömmen om Amerika"

Alexander Larsen ”Bliva samhället till nytta”

Måns Ahlstedt Åberg "En dalmålning i modern anda"

Publicerad: 2019-12-19

Helt nummer

Visa alla nummer

Vad är Historisk studenttidskrift?

Historisk studenttidskrift är Sveriges enda historiska tidskrift som drivs ideellt av studenter. Tidskriften har sin bas vid Historiska institutionen vid Lunds universitet och startades 2018 av studenter i samarbete med institutionen. Syftet är att sprida och tillgängliggöra forskning gjord av både studenter och forskare från historiska och närliggande institutioner i Sverige. Historisk studenttidskrift ämnar vara ett diskussionsforum där studenter och unga doktorander fritt kan utbyta idéer som rör historia och undervisning i historieämnen.

Från och med 2020 utkommer Historisk studenttidskrift en gång om året . Innehållet består av vetenskapliga artiklar, essäer, recensioner och debattartiklar skrivna på svenska, danska, norska och engelska. För att tillgängliggöra tidskriften för allmänheten publiceras alla nummer i open access.