Senaste numret

Vol 27 (2016): Pommern: ett gränsfall i tid och rum
Pommern är en fascinerande gränsregion. Under sin långa och brokiga historia beboddes den både av slavisktalande och tysktalande folk, till och från med inslag av skandinaver. Sedan de moderna tyska och polska nationalismernas födelse på 1800-talet har den tyska och polska historieskrivningen om denna region präglats av partiskhet. De oberoende rösterna av forskare utanför de tyska och polska kulturernas kretsar har därför alltid varit välbehövliga, men tyvärr alltför sällsynta.
Det är en viktig anledning till varför publikationen av detta arbete, författat av den svenska kulturgeografen Thomas Lundén känns angelägen. Slavica Lundensia upplåter sina spalter för denna skrift inte minst för att påminna om det komplexa tysk-polsk-svenska kulturarvet i regionen och betona vikten av att studera gränsområden i en tid som präglas av spänning mellan dem som vill upphäva de nationella gränsernas betydelse och dem som hävdar deras nödvändighet.
Publicerad: 2016-06-27
Visa alla nummer