Tidskrift för rättssociologi

I första numret av Tidskrift för rättssociologi konstateras att det saknas ett forum för diskussioner mellan å ena sidan forskare i rättssociologi och å andra sidan andra forskare i de många olika ämnen som rättssociologin angår. Tidskriften avser att fylla detta tomrum genom att ”kontinuerligt följa upp och föra ut framsteg i teoriutvecklingen; genom att presentera pågående och avslutad forskning, till forskarkollegor och politiska beslutsfattare; genom att presentera och recensera svensk och internationell litteratur i ämnet.” Tidskriftens ansvarige utgivare var Per Stjernquist och dess redaktör var Antoinette Hetzler. Tidskrift för rättssociologi gavs ut mellan 1983 och 1990.

Gå till Arkiv för att bläddra i alla volymer, det går även att söka.

Denna tidskrift hyses av Open Journals at Lund University. Kontakta publicera@lub.lu.se för mer information.

Senaste numret

Vol 7-8 (1990-1991): Arbetsskadeförsäkringen i högsta instans
Publicerad: 2013-09-19

Helt nummer

Visa alla nummer