Rethinking Scandinavia is an online academic publication series for the international research field of Scandinavian Studies. The ambition is to offer a qualitative open access publication forum for transdisciplinary and transnational research into the cultures of the Nordic Countries. Read more here.

The series is published by the Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund-Hankuk (CSS)

 

Current Issue

Vol. 1 (2017): Perspektiv på Gunnar Ekelöf
 

I den första utgåvan av Rethinking Scandinavia samlas nio artiklar från CSS:s och Lundensiska Litteratursällskapets välbesökta symposium i Lund den 7 maj 2016, där danska och svenska forskare anlade distinkta perspektiv på Gunnar Ekelöfs Samlade dikter. Därutöver innehåller volymen en digital konkordans till Ekelöfs Samlade skrifter, en längre dialog om humorns betydelse hos Ekelöf och andra prominenta författare, samt dokumentation, bl.a. med filminslag, av ett större evenemang om Ekelöfs En Mölna-elegi som CSS arrangerade på Lidingö i samarbete med Gunnar Ekelöf-sällskapet.

Published: 2017-10-04

Förord

Konversationer om humorns betydelse

Konkordans till Gunnar Ekelöfs Skrifter

Ett unikt ögonblick på Mölna brygga

View All Issues