Detta är det tredje numret av Provocatio, en flervetenskaplig tidskrift om mänskliga rättigheter. Provocatio ges ut av Avdelningen för mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Tidskriften syftar i första hand till att göra studenters uppsatser tillgängliga, i omarbetad och nedkortad form, för en bred läsekrets. Detta nummer innehåller tolv artiklar av studenter och nyblivna alumner.

Redaktörer för numret är Lena Halldenius, Andreas Tullberg och Nadja Karlsson.

Published: 2018-02-23