No. 3 (2018): Provocatio. En flervetenskaplig tidskrift om mänskliga rättigheter

					View No. 3 (2018): Provocatio. En flervetenskaplig tidskrift om mänskliga rättigheter

Detta är det tredje numret av Provocatio, en flervetenskaplig tidskrift om mänskliga rättigheter. Provocatio ges ut av Avdelningen för mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Tidskriften syftar i första hand till att göra studenters uppsatser tillgängliga, i omarbetad och nedkortad form, för en bred läsekrets. Detta nummer innehåller tolv artiklar av studenter och nyblivna alumner.

Redaktörer för numret är Lena Halldenius, Andreas Tullberg och Nadja Karlsson.

Published: 2018-02-23