Solidaritet i EU – för eller emot migration?

  • Katja Holböll Human Rights Studies, Lund University

Abstract

Solidaritet ska vara ett av de grundläggande värdena i Europeiska unionen och en ledstjärna för den gemensamma europeiska asylpolitiken sedan 1990-talet. I samband med det drastiskt ökade antalet flyktingar och migranter som försökte eller lyckades ta sig till Europa under 2015, efterlystes följaktligen praktiska åtgärder som skulle återspegla solidaritetsprincipen. 2015 beslutade Europeiska rådet om att fördela 160 000 migranter mellan 24 av medlemsländerna. Beslutet beskrevs som ett bevis på den omtalade solidaritet som EU:s medlemsstater sade sig andas, samtidigt som det syftade till att ta itu med den globala migrationskrisen. Frågan kring vad solidaritet innebär visade sig vara ytterst komplex. Både inför och efter beslutet, figurerade olika användningar av begreppet solidaritet, något som illustrerar begreppets komplexa innebörd, omfattning och praktiska användning. Ungern var en av de starkaste rösterna emot ett eventuellt fördelningssystem och förespråkade istället en blockering av migrationsströmningarna, snarare än att rikta fokus på ett praktiskt fungerande mottagande. I artikeln analyseras hur debattörernas begreppsanvändning bottnar i deras skilda politiska ståndpunkter i relation till migration.

Published
2018-02-23