CHILDISM – en ny barnrättsteori

  • Philippa Hultqvist Human Rights Studies, Lund University

Abstract

Är barn och ungdomar fullvärdiga rättighetsbärare? Svaret är inte självklart eftersom deras påstådda irrationalitet, beroendeställning och naivitet, i kombination med att deras intressen anses representeras av deras vårdnadstagare, resulterar i begränsat aktörskap och socialt deltagande. Medan frågor som rör kvinnor fångas av begreppen sexism och feminism, saknar den politiska och rättighetscentrerade diskursen barnorienterade motsvarigheter. Det är med avstamp i denna brist som jag valt att teoretiskt utveckla begreppet och barnrättsteorin childism. Mitt mål är att childism ska bli en etablerad tolkningsram och utgångspunkt på samma sätt som feminism ofta är idag. Därför syftar artikeln till att i korthet presentera en förståelse av childism som kan användas i stärkandet av barns välbefinnande och rättighetsåtnjutande.

Published
2018-02-23