Att designa en vagina. En intervjustudie om kvinnlig kosmetisk intimkirurgi, synen på det kvinnliga könsorganet och framställningen av kvinnlig sexualitet ur ett perspektiv om mänskliga rättigheter

  • Felicia Forsström Human Rights Studies, Lund University

Abstract

Finns det ett ideal för hur det kvinnliga könet ska se ut? Denna artikel syftar till att skapa förståelse för attityder till kvinnlig kosmetisk intimkirurgi (KKI), framställningen av det kvinnliga könet och kvinnlig sexualitet i Sverige ur ett perspektiv om mänskliga rättigheter. En enkätundersökning och fyra intervjuer med kvinnliga juridikstudenter och genusvetarstudenter på Lunds universitet ligger till grund för studien
Published
2018-02-23