FN:s utilitaristiska förhållningssätt till narkotikapolitik: ”The War on Drugs” och dess människorättsliga kostnader

  • Johanna Caminati Engström Human Rights Studies, Lund University

Abstract

Den rättsliga och politiska ramen som Förenta Nationerna har bildat i relation till den globala narkotikapolitiken är långt ifrån oproblematisk. Därför är en utvärdering av narkotikapolitikens inverkan på hälsa, säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter idag både grundläggande och avgörande. Denna artikel fokuserar på spänningsförhållandet mellan effektivitet och rättssäkerhet i de tre konventioner som reglerar den globala narkotikapolitiken. Jag syftar till att belysa dess problematiska begrepp och förstå hur strategierna de innefattar samt sättet FN talar om drogmissbruk har allvarliga människorättsliga konsekvenser. Genom min undersökning nås en ökad förståelse kring de problematiker konventionstexterna innehåller och vilka effekterna blir av FN:s utilitaristiska förhållningssätt till narkotikapolitik.

Published
2018-02-23