Sveriges självbild skapas på nyanländas bekostnad

  • Jeanna Isacson Human Rights Studies, Lund University

Abstract

Med ett ökat flyktingmottagande de senaste åren har både externa uppdragsgivare och statliga institutioner tagit sig an uppgiften att arbeta för ett jämställt samhälle genom att jämställdhetsintegrera nyanlända. Förhoppningarna är starka om att genom jämställdhetsintegration öka kunskapen i samhället om hur stereotypa könsroller ser ut och hur de ska brytas. Det intressanta ligger i att utforska vilka komponenter som anses nödvändiga för att passa in i det svenska samhällets normer. Eventuellt döljer jämställdhetsintegration en uppfattning om “den ojämställda invandraren”. Frågor uppkommer om hur det utbildas i normer, vad som anses viktigt att ifrågasätta och vilka slags människor det är som Sverige vill skapa av de nyanlända. I artikeln undersöker jag huruvida Sveriges självbild som jämställdhetsföregångare (re)produceras baserat på idén om ”den ojämställda invandraren” samt hur jämställdhetsnormer konstrueras, med fokus på medvetenheten om jämställdhet i utbildningsmaterialet Metodstöd för jämställdhetsintegrering– och hur det intersektionella perspektivet egentligen ser ut.

Published
2018-02-23