Genus och freden i Colombia. Implementeringen av internationella genusnormer och kvinnors rättigheter i Colombias fredsavtal

  • Julia Svanström Human Rights Studies, Lund University

Abstract

Att implementera mänskliga rättigheter och internationella normer på lokal nivå är ofta en komplicerad process. I september 2016 signerades ett historiskt fredsavtal mellan FARC-gerillan och Colombias regering, om vilket en folkomröstning skulle hållas. I samband med folkomröstningen startade en Nej-kampanj som drog nytta av rädslan och intoleransen i det colombianska samhället och kritiserade många delar, bland annat genusaspekterna. Nej-sidan vann med en knapp majoritet och parterna fick återgå till förhandlingarna. Ett nytt korrigerat fredsavtal förhandlades därefter fram snabbt och användningen av genus förändrades. Syftet med denna studie är att synliggöra hur genus syns i avtalen och på vilket sätt det har förändrats i det senare avtalet. Detta för att spegla problematiken med att överföra mänskliga rättigheter och internationella normer till lokala förhållanden. För att göra detta används kvantitativ innehållsanalys som på ett effektivt sätt kan urskilja de förändrade inslagen genom att räkna förekomsten av genusrelaterade ord.

Published
2018-02-23