Alla verkar ha något att säga om nyårsnatten i Köln

  • Irma Eneroth Human Rights Studies, Lund University

Abstract

På nyårsnatten mellan 2015 och 2016 blev ett hundratal kvinnor utsatta för sexuella övergrepp på Kölns gator. Frågan om hur övergreppen skulle förklaras gav upphov till debatt runtom i Europa, inklusive i Sverige. I stora drag handlar debatten om huruvida övergreppen bör förstås som ett kulturellt utspel, då det framgick att gärningsmännen alla hade ursprung i Mellanöstern och Nordafrika, eller huruvida det bör förstås i termer av patriarkalt förtryck. Det som sker i Köln befinner sig i en spänningsrelation mellan multikulturalism och feminism. Teman som rör denna spänningsrelation har flera gånger tidigare väckt starka känslor och debatt och det är just därför jag har intresserat mig för Köln-debatten. Det jag gör i denna artikel är att närma mig debatten från två perspektiv. Först tittar jag på språket och mer specifikt på kulturbegreppet med syftet att undersöka hur kultur används samt förstå vilken funktion begreppet har i Sverige vid tidpunkten för debatten. Jag tar sedan två kliv bort för att se debatten i ett större sammanhang satt i relation till liknade diskussioner som förts rörande kollisionen mellan feminism och multikulturalism.

Published
2018-02-23