Regeringens retoriska bruk av ”mänskliga rättigheter” i klimatförändringsdiskursen

  • Nadja Karlsson Human Rights Studies, Lund University

Abstract

I den här artikeln argumenterar jag för att den svenska regeringen inom sin klimatdiskurs använder ”mänskliga rättigheter” på ett sätt som främjar varken klimatfrågan eller människorättsfrågan lika mycket som det främjar bilden av Sverige och den egna regeringen. Detta gör jag utifrån en retorisk analys av texter publicerade på regeringens hemsida, regeringen.se, under tidsspannet 1 november 2015 – 1 november 2016, det vill säga en period under vilken både klimatmötet genomfördes och Parisavtalet trädde ikraft. Enbart texter som uttryckligen och i huvudsak handlar om klimat och som explicit uttrycker ”mänskliga rättigheter” eller likvärdigt (exempelvis ”urfolks rättigheter” eller ”rätten till liv”) undersöktes för att utforska vilken roll människorättsbegreppet har och hur regeringen framställs i texterna, samt vilka känslor som dominerar det undersökta materialet.

Published
2018-02-23