• Provocatio. En flervetenskaplig tidskrift om mänskligheter Vol. 3
    No 3 (2018)

    Detta är det tredje numret av Provocatio, en flervetenskaplig tidskrift om mänskliga rättigheter. Provocatio ges ut av Avdelningen för mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Tidskriften syftar i första hand till att göra studenters uppsatser tillgängliga, i omarbetad och nedkortad form, för en bred läsekrets. Detta nummer innehåller tolv artiklar av studenter och nyblivna alumner.

    Redaktörer för numret är Lena Halldenius, Andreas Tullberg och Nadja Karlsson.