Archives

 • Provocatio. Journal of Human Rights
  No. 5 (2019)

  This is the fifth issue of Provocatio. Provocatio is published by Human Rights Studies at Lund University. A main aim of the journal is to make students' essays available for a wider audience. This issue contains eleven articles by students and recent alumni from the Human Rights Studies Bachelor programme.

  Editors of Provocatio are Lena Halldenius and Andreas Tullberg. Guest editors for this issue are Alice Hertzberg and Annika Marie Ruge.

 • Provocatio. Journal of Human Rights
  No. 4 (2019)

  This is the fourth issue of Provocatio. Provocatio is published by Human Rights Studies at Lund University. A main aim of the journal is to make students' essays available for a wider audience. This issue contains ten articles by students and recent alumni from the Human Rights Studies Bachelor programme.

  Editors of Provocatio are Lena Halldenius and Andreas Tullberg. Guest editors for this issue are Alice Hertzberg and Annika Marie Ruge.

   

    

  Contents  – Links below

  NICOLE DELAY The EU’s Identity. Using Sanctions to Construct the International ‘Self’

  JOHANNA CAMINATI ENGSTRÖM Swedish Civil Society Support to Turkey in Times of Shrinking Civil Space

  MARAL AFSHARIAN Avvägning mellan föreningsfrihet och förbud mot rasistiska organisationer

  MELISSA LENNARTSSON Mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Ett problem under förhandling

  ODA KAROLINE FOLDØY Menstruasjonstabu og skam i lys av religiøs isolasjonstradisjon i Nepal

  EBBA CARLSON What do Swedish Students Think About the Sale of Sexual Services?

  CECILIA CEDLÖF Betydelsen av sociala nätverk för ensamkommande unga. En kvalitativ intervjustudie

  ELISABET YDMAN Between Bahrain and Europe. A Qualitative Interview Study of Life and Activism in Exile

  MARIA VESTRIN Volontärresor – Ett nytt uttryck för ’White Man’s Burden’? 131

  MATTIAS SVAN To Construct a Stranger. A Qualitative Content Analysis of How Vulnerable EU-Citizens are Portrayed in Swedish Media

 • Provocatio. En flervetenskaplig tidskrift om mänskliga rättigheter
  No. 3 (2018)

  Detta är det tredje numret av Provocatio, en flervetenskaplig tidskrift om mänskliga rättigheter. Provocatio ges ut av Avdelningen för mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Tidskriften syftar i första hand till att göra studenters uppsatser tillgängliga, i omarbetad och nedkortad form, för en bred läsekrets. Detta nummer innehåller tolv artiklar av studenter och nyblivna alumner.

  Redaktörer för numret är Lena Halldenius, Andreas Tullberg och Nadja Karlsson.

 • Provocatio. En flervetenskaplig tidskrift om mänskliga rättigheter
  No. 2 (2016)

  Detta är det andra numret av Provocatio, en flervetenskaplig tidskrift om mänskliga rättigheter. Provocatio ges ut av Avdelningen för mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Tidskriften syftar i första hand till att göra studenters uppsatser tillgängliga, i omarbetad och nedkortad form, för en bred läsekrets, men publicerar även texter av doktorander och forskare. Detta nummer innehåller åtta artiklar av studenter och en konferensrapport.

  Redaktörer för numret är Lena Halldenius, Andreas Tullberg och Josefine Thorén.

 • Provocatio. En flervetenskaplig tidskrift om mänskliga rättigheter

  Provocatio. En flervetenskaplig tidskrift om mänskliga rättigheter
  No. 1 (2015)

  Detta är det första numret av Provocatio, en flervetenskaplig tidskrift om mänskliga rättigheter. Provocatio ges ut av Avdelningen för mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Tidskriften syftar i första hand till att göra studenters uppsatser tillgängliga, i omarbetad och nedkortad form, för en bred läsekrets, men publicerar även texter av doktorander och forskare. Detta nummer innehåller tio artiklar av studenter och forskare.

  Redaktörer för numret är Lena Halldenius, Andreas Tullberg och Jonna Jansson.