Arbetsmarknad & Arbetsliv är en tidskrift vars syfte är att sprida kunskap om förhållanden på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Tidskriften eftersträvar en god vetenskaplig kvalitet, en mångvetenskaplig bredd och vänder sig samtidigt till en vid läsekrets. Vid sidan av forskare är studenter på samtliga nivåer liksom övriga aktörer med intresse för arbetslivsfrågor viktiga målgrupper. A&A befinner sig på nivå 1 i Norwegian register of scientific journals and publishers och ingår i EBSCO's världsomspännande databas. A&A finansieras med stöd av Forte.

För att se antalet nedladdningar av artiklar per månad under senaste året, klicka på artikeltitel.

Meddelanden

Pris till bästa kandidatuppsats och magisteruppsats i Arbetsvetenskap 2023

2023-06-20

Tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv har tillsammans med AIV (Arbetsvetenskap i Väst) beslutat att årligen dela ut ett pris för bästa kandidatuppsats till minne av Professor Ann Bergman och ett pris för bästa magisteruppsats till minne av Tommy Isidorsson. Uppsatsen ska vara inom ämnet arbetsvetenskap eller motsvarande.

Sista dagen för nomineringar av bidrag är 1 februari 2024 och de nominerade bidragen ska vara skrivna och examinerad under läsåret 2023.

Läs mer om Pris till bästa kandidatuppsats och magisteruppsats i Arbetsvetenskap 2023