Arbetsmarknad & Arbetsliv är en tidskrift vars syfte är att sprida kunskap om förhållanden på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Tidskriften eftersträvar en god vetenskaplig kvalitet, en mångvetenskaplig bredd och vänder sig samtidigt till en vid läsekrets. Vid sidan av forskare är studenter på samtliga nivåer liksom övriga aktörer med intresse för arbetslivsfrågor viktiga målgrupper. A&A befinner sig på nivå 1 i Norwegian register of scientific journals and publishers och ingår i EBSCO's världsomspännande databas. A&A finansieras med stöd av Forte.

För att se antalet nedladdningar av artiklar per månad under senaste året, klicka på artikeltitel.

Meddelanden

FALF 2023 Arbetets gränser

2023-01-18

Den 14–16 juni 2023 arrangerar Historisk arbetslivsforskning vid Lunds universitet Forum för arbetslivsforsknings (Falf) årliga nationella arbetslivskonferens. Konferensen, som kommer att hållas i Helsingborg, har temat Arbetets gränser.

Forum för arbetslivsforskning är en mötesplats och en samlande kraft för arbetslivsforskningen i Sverige.  FALFs konferenser utgör en viktig kontaktyta som erbjuder tillfälle till dialog, kunskapsutbyte och till att stärka relationerna mellan verksamheter, forsknings- och undervisningsmiljöer.

Deadline för abstract är den 1 mars 2023.

Läs mer om FALF 2023 Arbetets gränser