Bästa kandidatuppsats och magisteruppsats i Arbetsvetenskap 2023

2024-05-23

Bästa kandidatuppsats i Arbetsvetenskap 2023 till minne av professor Ann Bergman

Vi har utsett Olivia Broströms och Sofia Larssons uppsats ”Det kanske funkar när man jobbar med maskiner, men det funkar inte när man jobbar med barn. En kvalitativ studie om förskolepersonals återhämtning” till bästa kandidatuppsats.

Motivering: Uppsatsen är välskriven och behandlar ett relevant tema i dagens arbetsliv. I uppsatsen analyseras empirin mot ett teoretiskt ramverk på ett initierat och konstruktivt sätt. Författarna visar därmed prov på både teoretisk förståelse och analytisk förmåga.  

Länk till uppsats: Olivia Broström & Sofia Larsson kandidatuppsats

 

Bästa magisteruppsats i Arbetsvetenskap 2023 till minne av docent Tommy Isidorsson

Vi har utsett Sofia Skönblads uppsats ”Maybe it would be better if I was Swedish. En studie av internationella masterstudenter i Sverige och deras utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden” till bästa magisteruppsats.

Motivering: Uppsatsen är mycket välskriven och bidrar till ökad kunskap om en resursstark migrantgrupps förutsättningar och villkor på den svenska arbetsmarknaden. Uppsatsen är teoretiskt väl förankrad och bygger på en gedigen analys av empiri. Tillvägagångssättet med den öppna kodningsprocessen är föredömligt beskriven.

Länk till uppsats: Sofia Skönblad magisteruppats

 

Kommitté:

Kristina Håkansson

Jan Ch Karlsson

Margareta Oudhuis