Beställ tidigare nummer

Från och med 1.1.2019 har Arbetsmarknad & Arbetsliv använt Open Journal System (OJS). Tidskrift publicerar 4 elektroniska nummer och en tryck samlingsvolym per år. Den tryckta samlingsvolymen som innehåller nummer 1-4 publiceras i slutet av året.

Pris per lösnummer (en samlingsvolym): 200 kronor exkl moms (6 %) och frakt.
Kontakta Anna Åkesson, redaktionssekreterare