Beställ tidigare nummer

Fram till 2019 publicerades 4 tryckta nummer per år av tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv. Nu publicerar 4 elektroniska nummer och en tryckt samlingsvolym per år. Den tryckta samlingsvolymen som innehåller nummer 1-4 publiceras i slutet av året.

Pris per lösnummer (en samlingsvolym): 500 kronor exkl moms (6 %) och frakt och för enstaka tryckta nummer t.o.m 2019:  200 kr exkl moms (6 %) och frakt.

För beställning kontakta Anna Åkesson, redaktionssekreterare