Parternas omställningsorganisationer i det nya arbetsmarknadspolitiska landskapet

mot en kollektiv kompetensbildningsregim eller frammarsch av marknadsaktörer?

Författare

DOI:

https://doi.org/10.58236/aa.25272

Nyckelord:

Arbetsmarknadsparter, arbetsmarknadspolitik, kompetensförsörjning, omställningsstöd, privata aktörer

Abstract

Genom reformeringen av arbetsrätten som trädde i kraft under 2022 har reglerna vid uppsägning blivit mer flexibla. Samtidigt stärktes individers möjligheter för att få omställningsstöd och kompetensutveckling via parternas förnyade omställningsavtal och omställningsorganisationer, samt genom det nya statliga omställningsstudiestödet. Omställningsorganisationerna har därmed fått ett utökat uppdrag inom arbetsmarknadspolitiken och deras roll har blivit synligare och mer institutionaliserad. Trots det finns det knappa kunskaper om vilka organisatoriska förutsättningar och konkreta arbetssätt de utgår ifrån. Genom en dokumentanalys kartlägger vi hur omställningsorganisationerna är organiserade och vilka typer av privata aktörer som anlitas av dem.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2024-03-04