Föräldrars tredje skift och utmattningssyndrom

En explorativ studie

Författare

DOI:

https://doi.org/10.58236/aa.24747

Nyckelord:

föräldrar, tredje skiftet, stressrelaterad ohälsa, återhämtning, kognitiva krav, arbetsliv, familjeliv

Abstract

Forskning visar att föräldrar idag arbetar i tre skift. Första skiftet är det betalda arbetet, andra skiftet är utförande av det obetalda arbetet och tredje skiftet är projektledning av det obetalda arbetet. Kvalitativa studier har visat att tredje skiftet påverkar föräldrars återhämtningsmöjligheter och hälsa. Denna kvantitativa studie undersökte om det finns ett samband mellan tredje skiftets kognitiva krav och risk för utmattningssyndrom. Tvärsnittsstudien utfördes som webbenkät med 278 respondenter. Resultaten visade signifikant samband mellan kognitiva krav tredje skiftet och risk för utmattningssyndrom, vilket kan vara en betydande faktor för att förstå varför unga medelålders, särskilt kvinnor, drabbas av utmattningssyndrom.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2024-04-04