Redaktion

Redaktion

Lars Ivarsson, redaktör och ansvarig utgivare, tel 054-700 15 65
Gunnar Gillberg, redaktör, tel 031-786 48 09
Kristina Palm, redaktör, tel 076-109 20 65
Anna Peixoto, redaktör, tel 031-786 61 40
David Regin Öborn, teknisk redaktör, tel 054-700 16 24
Ropak Sandy , redaktionssekreterare, tel 0761283919

Redaktionskommitté

Eskil Wadensjö, professor i arbetsmarknadspolitik, SOFI, Stockholms universitet
Erik Sjödin, docent i juridik, Stockholms universitet
Annika Vänje, professor i arbetsvetenskap, Högskolan i Dalarna

Redaktionsråd

Pernilla Andersson Joona, docent, Stockholms universitet. Ämne: Ekonomi
Mattias Bengtsson, docent, Göteborgs universitet. Ämne: Sociologi
Åsa-Karin Engstrand, docent, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm. Ämne: Industriell ekonomi och organisation 
Birgitta Jordansson, docent, Göteborgs universitet. Ämne: Historia och genusvetenskap
Roland Kadefors, professor, Göteborgs universitet, Tekn. Dr. Chalmers. Ämne: Arbetsvetenskap
Katarina Katz, docent, Karlstads universitet, Ek. dr. Ämne: Nationalekonomi
Göran Kecklund, professor, Stockholms universitet. Ämne: Psykologi
Camilla Kylin, Fil dr., Karlstads universitet. Ämne: Arbets- och organisationspsykologi
Mia Rönnmar, professor, Lunds universitet. Ämne: Juridik
Stefan Tengblad, professor, Göteborgs universitet. Ämne: Företagsekonomi