Redaktion

Ann Bergman, redaktör, tel 054-700 15 24
Lars Ivarsson, redaktör och ansvarig utgivare, tel 054-700 15 65
Gunnar Gillberg, redaktör, tel 031-786 48 09
Silja Sihvonen, redaktionssekreterare, tel 054-700 19 47

Redaktionskommitté

Anne Britt Djuve, forskningschef, FAFO, Norge
Petra Herzfeld Olsson, docent i civilrätt, Stockholms universitet  
Kristina Håkansson, professor i sociologi, Göteborgs universitet
Merete Labriola, seniorforskare i socialmedicin och rehabilitering, Marselisborgscentret, Danmark
Magnus Sverke, professor i psykologi, Stockholms universitet
Eskil Wadensjö, professor i arbetsmarknadspolitik, SOFI, Stockholms universitet

Redaktionsråd

Pernilla Andersson Joona, docent, Stockholms universitet
Mattias Bengtsson, docent, Göteborgs universitet
Åsa-Karin Engstrand, docent, Linköpings universitet
Birgitta Jordansson, docent, Göteborgs universitet
Kristina Palm, Tekn Dr, forskare vid KI och lektor vid KTH
Roland Kadefors, professor, Göteborgs universitet
Katarina Katz, docent, Karlstads universitet
Göran Kecklund, professor, Stockholm
Camilla Kylin, fil dr, Karlstads universitet
Mia Rönnmar, professor, Lunds universitet
Stefan Tengblad, professor, Högskolan i Skövde