Redaktion

Redaktion

Lars Ivarsson, redaktör och ansvarig utgivare, tel 054-700 15 65
Gunnar Gillberg, redaktör, tel 031-786 48 09
Kristina Palm, redaktör
Anna Peixoto, redaktör, tel 031-786 61 40
David Regin Öborn, teknisk redaktör, tel 054-700 16 24
Anna Åkesson, redaktionssekreterare, tel 054-700 19 47

Redaktionskommitté

Anne Britt Djuve, instituttleder, Oslo Metropolitan University, Norge
Petra Herzfeld Olsson, docent i civilrätt, Stockholms universitet  
Kristina Håkansson, professor i sociologi, Göteborgs universitet
Merete Labriola, research professor, NORCE Norwegian Research Centre, Norge
Magnus Sverke, professor i psykologi, Stockholms universitet
Eskil Wadensjö, professor i arbetsmarknadspolitik, SOFI, Stockholms universitet

Redaktionsråd

Pernilla Andersson Joona, docent, Stockholms universitet. Ämne: Ekonomi
Mattias Bengtsson, docent, Göteborgs universitet. Ämne: Sociologi
Åsa-Karin Engstrand, docent, Linköpings universitet. Ämne: Arbetsvetenskap
Birgitta Jordansson, docent, Göteborgs universitet. Ämne: Historia och genusvetenskap
Roland Kadefors, professor, Göteborgs universitet, Tekn. Dr. Chalmers. Ämne: Arbetsvetenskap
Katarina Katz, docent, Karlstads universitet, Ek. dr. Ämne: Nationalekonomi
Göran Kecklund, professor, Stockholms universitet. Ämne: Psykologi
Camilla Kylin, Fil dr., Karlstads universitet. Ämne: Arbets- och organisationspsykologi
Mia Rönnmar, professor, Lunds universitet. Ämne: Juridik
Stefan Tengblad, professor, Högskolan i Skövde. Ämne: Företagsekonomi