Redaktion

Ann Bergman, redaktör, tel 054-700 15 24
Lars Ivarsson, redaktör och ansvarig utgivare, tel 054-700 15 65
Gunnar Gillberg, redaktör, tel 031-786 48 09
Silja Sihvonen, redaktionssekreterare, tel 054-700 19 47

Redaktionskommitté

Anne Britt Djuve, forskningschef, FAFO, Norge
Petra Herzfeld Olsson, docent i civilrätt, Stockholms universitet  
Kristina Håkansson, professor i sociologi, Göteborgs universitet
Merete Labriola, seniorforskare i socialmedicin och rehabilitering, Marselisborgscentret, Danmark
Magnus Sverke, professor i psykologi, Stockholms universitet
Eskil Wadensjö, professor i arbetsmarknadspolitik, SOFI, Stockholms universitet

Redaktionsråd

Pernilla Andersson Joona, docent, Stockholms universitet. Ämne: Ekonomi
Mattias Bengtsson, docent, Göteborgs universitet. Ämne: Sociologi
Åsa-Karin Engstrand, docent, Linköpings universitet. Ämne: Arbetsvetenskap
Birgitta Jordansson, docent, Göteborgs universitet. Ämne: Historia och genusvetenskap
Kristina Palm, Tekn. Dr., forskare vid KI och lektor vid KTH. Ämne: Hållbart arbetsliv
Roland Kadefors, professor, Göteborgs universitet, Tekn. Dr. Chalmers. Ämne: Arbetsvetenskap
Katarina Katz, docent, Karlstads universitet, Ek. dr. Ämne: Nationalekonomi
Göran Kecklund, professor, Stockholms universitet. Ämne: Psykologi
Camilla Kylin, Fil dr., Karlstads universitet. Ämne: Arbets- och organisationspsykologi
Mia Rönnmar, professor, Lunds universitet. Ämne: Juridik
Stefan Tengblad, professor, Högskolan i Skövde. Ämne: Företagsekonomi