Arbetsmarknad & Arbetsliv är en tidskrift vars syfte är att sprida kunskap om förhållanden på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Tidskriften eftersträvar en god vetenskaplig kvalitet, en mångvetenskaplig bredd och vänder sig samtidigt till en vid läsekrets. Vid sidan av forskare är studenter på samtliga nivåer liksom övriga aktörer med intresse för arbetslivsfrågor viktiga målgrupper. A&A befinner sig på nivå 1 i Norwegian register of scientific journals and publishers och ingår i EBSCO's världsomspännande databas. A&A finansieras med stöd av Forte.

För att se antalet nedladdningar av artiklar per månad under senaste året, klicka på artikeltitel.