Beställ prenumeration

Prenumerationspriset är 400 kr exklusive moms (424 kr inklusive moms 6 %) för ett år (4 nummer).

För prenumeration kontakta:
Nätverkstan Kultur
Box 311 20
400 32 Göteborg

E-post: aoa@natverkstan.net
Telefon: 031-743 99 05 (telefontid tisdagar och onsdagar mellan kl 9-12)
Bankgiro: 605-2484, mottagare Arbetsmarknad & Arbetsliv

För medlemmar i FALF ingår prenumerationen i medlemsavgiften (som betalas genom prenumeration via blankett på FALFs hemsida). Medlemmar i Svenska ilera-föreningen får rabatterad prenumeration genom sin förening.