Beställ prenumeration

Prenumerationspriset är 400 kr exklusive moms (424 kr inklusive moms 6 %) för ett år (4 nummer).

För prenumeration kontakta:
Fru Olsson AB
Box 995
162 12 Vällingby

E-post: AOA@dm-services.se
Fax: 08-564 406 10
Telefon: 08-566 276 36
Bankgiro: 605-2484, mottagare Arbetsmarknad & Arbetsliv

För medlemmar i FALF ingår prenumerationen i medlemsavgiften (som betalas genom prenumeration via blankett på FALFs hemsida). Medlemmar i Svenska ilera-föreningen får rabatterad prenumeration genom sin förening. Studenter får också rabatt.