Arbetsförhållanden och välbefinnande i arbetet inom den svenska Försvarsmakten

Författare

DOI:

https://doi.org/10.58236/aa.25473

Nyckelord:

Militäranställda, arbetsinnehåll, stöd

Abstract

Syftet med denna survey-studie med tvärsnitts-design var att belysa hur arbetskrav, stöd och resurser, samt konflikter mellan arbete – övrigt liv relaterade till välbefinnande i arbetet för nordiska miliärer. Undersökningsgruppen bestod av 3308 nordiska militärer, (ålder m=42; 91% män/ 9% kvinnor). För den statistiska analysen användes hierarkisk multipel regressionsanalys Efter kontroll för demografiska bakgrundsfaktorer introducerades arbetsinnehållet, där upplevt höga arbetskrav relaterade starkt negativt  - medan resurser och stöd från organisationen/ närmaste chef relaterade starkt positivt – till arbetsrelaterat välbefinnande. Slutligen introducerades konflikter mellan arbete och övrigt liv, vilket relaterade signifikant negativt till rapporterat arbetsrelaterat välbefinnande.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2024-04-04