Meddelanden

2021 års FALF-konferens Hälsosamt arbetsliv - utopi eller verklighet?
Om inget oförutsett händer och den pågående pandemin är under kontroll kommer 2021 års FALF-konferens att äga rum den 14-16 juni 2021 i Västerås. En försmak av den kommande konferensen erbjöds digitalt redan den 16 juni 2020. Konferensens övergripande tema är olika samtida, framtida och historiska perspektiv på det hälsosamma arbetslivet. Är ett hälsosamt arbetsliv en utopi eller verklighet? Konferensen är öppen för olika typer av presentationer från forskare och praktiker. FALF välkomnar presentationer av såväl pågående som avslutade forsknings- och utvecklingsprojekt samt exempel på goda satsningar i arbetslivet. För mer information se www.mdh.se/konferens/falf2020.

Arbetsmarknad & Arbetsliv vill påminna forskare som planerar att presentera papers på FALF-konferensen 2021 om möjligheten att publicera sin forskning i tidskriften. 

Arbetsmarknad  & Arbetsliv publicerar cirka 16-20 referee-granskade artiklar samt recensioner och debattinlägg spridda över fyra digitala nummer per år samt en samlings­volym i pappersformat i slutet av varje år. Tidskriften befinner sig på nivå 1 (på en skala mellan 0 och 2) i Norwegian register of scientific journals and publishers, ingår i EBSCOs databas och finansieras av Forte.