INBJUDAN TILL FALF-NUMRET

Arbetsmarknad & Arbetsliv erbjuder härmed forskare som presenterade papers på FALF-konferensen i Gävle möjligheten att få medverka i tidskriftens FALF-nummer. I likhet med tidigare år planeras ett nummer eller en del av ett nummer med artiklar från konferensen. Numret kommer att publiceras i samband med 2019 års konferens.

Deadline för manus är 2018-12-31.

Välkomna att skicka in manus!
Ann Bergman, Lars Ivarsson och Gunnar Gillberg
Redaktörer för Arbetsmarknad & Arbetsliv