Pris till bästa kandidatuppsats och magisteruppsats i Arbetsvetenskap 2024

2024-05-23

 

Pris till bästa kandidatuppsats i Arbetsvetenskap 2024 till minne av Ann Bergman

Tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv har tillsammans med AIV (Arbetsvetenskap i Väst) beslutat att årligen dela ut ett pris för bästa kandidatuppsats inom ämnet arbetsvetenskap eller motsvarande, till minne av Professor Ann Bergman. Ann Bergman var en av centralgestalterna inom arbetsvetenskapen i Sverige. Hennes engagemang och inflytande var för utvecklandet av både forskning och undervisning inom ämnet. För tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv spelade hon en avgörande roll och hon var också under flera år ordförande för och djupt engagerad i FALF (Forum för arbetslivsforskning).

Priset kommer att delas ut i samband med den årliga FALF-konferensen. Priset består, vid sidan om ett diplom, av tre böcker från Studentlitteratur och författaren/författarna till det segrande bidraget erbjuds att kostnadsfritt delta i konferensen.

Sista dagen för nomineringar av bidrag är 1 februari 2025 och de nominerade bidragen ska vara skrivna och examinerad under läsåret 2024. Bidragen kommer att bedömas av en kommitté bestående av seniora forskare. I kommittén kommer även en representant från Arbetsmarknad & Arbetslivs redaktion att ingå.

Nomineringen är fri. Uppsatshandledare, examinatorer, uppsatsförfattare och kurskamrater kan alla nominera en uppsats till priset för bästa kandidatuppsats i Arbetsvetenskap.

Nominerade bidrag samt e-post till nominerad skall skickas till:

Ropak Sandy 

e-post: ropak.sandy@kau.se

 

Pris till bästa magisteruppsats i Arbetsvetenskap 2024 till minne av Tommy Isidorsson

Tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv har tillsammans med AIV (Arbetsvetenskap i Väst) beslutat att årligen dela ut ett pris för bästa magisteruppsats inom ämnet arbetsvetenskap eller motsvarande, till minne av Docent Tommy Isidorsson. Tommy Isidorsson var en ledande gestalt inom arbetsvetenskapen i Sverige. Hans djupa engagemang inom både forskning och undervisning bidrog i hög grad till ämnets utveckling och fördjupning och hans forskning om bland annat bemanningsbranschen var internationellt erkänd. Tommy Isidorsson kom också att spela en central roll vid utvecklingen av ett magisterprogram i arbetsvetenskap.

Priset kommer att delas ut i samband med den årliga FALF-konferensen. Priset består, vid sidan om ett diplom, av tre böcker från Studentlitteratur och författaren/författarna till det segrande bidraget erbjuds att kostnadsfritt delta i konferensen. Författarna till det segrande bidraget kommer även att få erbjudande om att publicera en omarbetad version av uppsatsen i tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv.

Sista dagen för nomineringar av bidrag är 1 februari 2025 och de nominerade bidragen ska vara skrivna och examinerad under läsåret 2024. Bidragen kommer att bedömas av en kommitté bestående av seniora forskare. I kommittén kommer även en representant från Arbetsmarknad & Arbetslivs redaktion att ingå.

Nomineringen är fri. Uppsatshandledare, examinatorer, uppsatsförfattare och kurskamrater kan alla nominera en uppsats till priset för bästa magisteruppsats i Arbetsvetenskap.

Nominerade bidrag samt e-post till nominerad skall skickas till:

Ropak Sandy 

e-post: ropak.sandy@kau.se