Vol 4 Nr 1 (2023): Historisk studenttidskrift

					Visa Vol 4 Nr 1 (2023): Historisk studenttidskrift

Presentation av redaktionen
Redaktörerna har ordet

Artikel
Ida Asp Den stolte Skude och Jomfru Tusindpik - Vardagsliv bland prostituerade i Köpenhamn belyst genom brev 1874-1906

Essäer
Rebecca Pourhassani Longing for the Infinite - From idealism to modernity - Ibsen's aesthetic conditions
William Šokčić Sundell Nyheter från Jugoslavien - Porträtteringen av Serbien och serber i en svensk mediekontext
Elsa Crona Med femininiteten på spel?

 

Publicerad: 2023-09-15

Helt nummer