Den stolte Skude och Jomfru Tusindpik

Vardagsliv bland prostituerade i Köpenhamn belyst genom brev 1874-1906

Författare

  • Ida Asp

Nyckelord:

kvinnohistoria, prostitutionshistoria, arbetarhistoria, brev, 1800-tal

Abstract

Den här artikeln undersöker hur prostituerade kvinnor i slutet av 1800-talet beskrev och reflekterade över sin tillvaro. Källmaterialet är brev, bevarade i sedlighetspolisens rapporter i Köpenhamn över inskrivna offentliga fruntimmer. Breven berättar om kvinnornas historia och belyser deras vardag. Studien visar att prostitutionens vardag kännetecknades av humor, vänskap och driftighet, men också rivalitet och sjukdom.

Downloads

Publicerad

2023-09-15