Religionslärande som bildningsresa: En kommentar till reviderad kursplan i religionskunskap i Sverige

Författare

  • Olof Franck Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet

Nyckelord:

Reviderad kursplan i religionskunskap, postsekulär religionsundervisning, ett vidgat religionskunskapsämne, Multidimensionell kunskap, Bildning

Abstract

I den här artikeln diskuteras förutsättningarna för ett vidgat religionskunskapsbegrepp med referens till den reviderade kursplan i religionskunskap som i Sverige ska gälla från och med hösten 2022. Trots att en diskurs där syfte, centralt innehåll och kunskapskrav också fortsättningsvis gestaltar ett snävt kunskapsbegrepp och ger uttryck för en ideologi där bedömning och betyg fungerar som hegemoniska parametrar, finns, hävdas det i artikeln, i den reviderade kursplanen i religionskunskap, indikationer på en bredddning och en förjdupning när det gäller vad undervisning om religioner ska handla om. Dessa indikationer analyseras med hänsyn till hur begreppet bildning kan resas i relation till utbildning och undervisning. Inte minst uppmärksammas begreppet förtrogenhetskunskap som en multidimensionell kunskapsform i religionsundervisning. Så uppfattad syns denna undervisning ligga väl i linje med en postsekulär ansats till att närma sig frågor om religion, kunskap, mening och sanning.

Författarbiografi

Olof Franck, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet

Olof Franck är professor i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen, och docent i religionsfilosofi.

Downloads

Publicerad

2021-12-28