Föreslå temanummer

Hvordan gå frem for å søke om et temanummer i Nordidactica
Det er redaksjonsrådet til Nordidactica som – i samråd med de aktuelle vitenskapelige redaktørene  - avgjør om og eventuelt hvilke temanummer Nordidactica skal invitere til. Redaksjonsrådets medlemmer, aktuelle vitenskapelige redaktører og andre nordiske forskere som jobber med de samfunnsvitenskapelige fagenes didaktikk kan foreslå temanumre ved å følge prosedyren og kravene beskrevet nedenfor. Når forslag er kommet inn i tråd med denne prosedyren, skal de behandles på det første etterfølgende redaksjonsrådsmøtet.
Krav til temanumre:
I tillegg til å være relevant og aktuelt for forskning på/om/i/knyttet til de samfunnsvitenskapelige fagenes didaktikk, skal et tema egne seg for bidrag innsendt fra alle de nordiske landene, om möjligt. Det vurderes som positivt om tema egner seg for bidrag fra flere av de samfunnsvitenskapelige fagenes didaktikk.
-        Forslaget skal gjøre rede for foreslåtte temanummerredaktører, et konkret forskningsmiljø, en forskergruppe og/eller en konferanse som foreligger/skal foregå, og som sannsynliggjør at et temanummer kan fylles (minst 4 bidrag er sannsynlig).
-        Forslaget skal også inneholde et utkast til invitasjon til å bidra i temanummeret. Utkastet til invitasjon skal
o   angi tema
o   skissere temaets relevans for den fagdidaktiske forskningen
o   løfte fram/peke på (noe) aktuell teori, tidligere forskning og litteratur
För mer information kontakta tidskriftens redaktörer