Bidrag

Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Riktlinjer för författare

Artikelmallar

Artikelns omfång bör ligga mellan 5000-10000 ord, detta inkluderar referensförteckning. Riktlinjen för abstract är 1000 tecken.

För att underlätta för dig som är författare och för att alla artiklar som publiceras i Nordidactica ska ha en enhetlig layout, har vi tagit fram en wordmall som du ska använda för din text. Använd Harvardsystemet för referenser. Vi rekommenderar också att du tar med DOI-numret i de fall din referens har ett sådant.

Wordmallen får ni via kontakt med den tekniske redaktören: anders.broman@kau.se

Referenser

Vi använder Harvardsystemet för referenser. Harvardsystemet består av två delar, texthänvisningar i löpande text och en samlad referensförteckning i slutet.

Texthänvisning

Texthänvisningar används för att markera att informationen i det föregående textavsnittet inte skrivits av författaren själv utan kommer från annan källa. Texthänvisningen ska sättas inom parentes och skrivas så här:

 • Författarens efternamn,  verkets utgivningsår  och  aktuellt sidnummer
  Exempel: (Rosengren & Arvidsson, 2002, s. 59) 

Referenslista

Texthänvisningens syfte är att peka till en referens. Referenserna samlas i en referenslista/källförteckning sist i texten. Referenserna ska bestå av mer utförliga bibliografiska beskrivningar av det material som anges i texthänvisningarna. Referenserna ska skrivas så här:

 • McGuinness, C. (2007). Exploring strategies for integrated information literacy. Communications in Information Literacy, vol. 1, pp. 26-38. doi:10.1016/0304-422X(89)90010-7

 

 • Frankelius, P. & Rosén, C.G. (1993). Företaget & omvärlden: handbok i strategisk information. Malmö: Liber-Hermods. doi:10.1016/0304-422X(89)90010-7

 

 • Francis, S. (red.) (1971). Libraries in the USSR. London: Bingley. doi:10.1016/0304-422X(89)90010-7

 

Hjälp med referenshantering

Behöver du hjälp med referenshanteringen är det ofta universitetsbiblioteken som har kompetensen och verktygen för det. En detaljerad guide för Harvardsystemet finns tillgänglig här.

Om Harvardsystemet och DOI-nummer 

Doi-nummer (digital object identifier) är ett elektroniskt identifikationsnummer som motsvarar tryckt materials ISBN-nummer. Alla elektroniska dokument har inte Doi-nummer, men publicerade vetenskapliga artiklar av nyare datum har ett sådant. Ange gärna Doi-nummer för de referenser i din referenslista som har ett sådant, även om det inte är formaliserat i Harvard-systemet. Om du vill ange referensens Doi-nummer ska du skriva så här:

 • Doi-numret ska stå sist i själva refrensen, gärna på egen rad. Skriv bokstäverna doi med gemener och sätt ett kolon framför teckensträngen.
  Exempel: Shen, Y. (1989). Symmetric and asymmetric comparisons. Poetics, 18, 517–536.
  doi:10.1016/0304-422X(89)90010-7

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig på Nordidactica är den tekniska redaktören (för kontakt, se https://journals.lub.lu.se/nordidactica/about/editorialTeam).
 
Det är du själv som registrerar dig som läsare eller skribent hos Nordidactica. Du registrerar inte personnummer, men däremot namn, ev. yrkestitel och expertområden samt kontaktuppgifter. Du kan när som helst logga in via ditt inlogg och se vilka uppgifter vi har lagrade om dig som skribent eller läsare. Uppgifterna lagras i en databas i OJS, Open Journal System, som tillhandahålls av PKP, en kanadensisk plattform för open source-publicering, samma platform från vilken vår tidskrift publiceras. Namn och adress ligger kvar tills dess att du själv raderar ditt konto alternativt ber redaktionen om hjälp att bli borttagen. Alla uppgifter raderas då. Som läsare eller skribent har du endast tillgång till dina egna uppgifter. De enda som har tillgång till samtliga uppgifter är Nordidacticas chefredaktör och tekniska redaktör. En vetenskaplig redaktör har tillgång till kontaktuppgifter till de skribenter som medverkar i de nummer hen är vetenskaplig redaktör för men inte till några andra.
 
För att se vilka uppgifter du lagrat om dig själv, t.ex. e-post, titel, arbetsplats, loggar du in på tidskriftens webbplats med ditt lösenord och kan då läsa, redigera och radera informationen. Har du glömt ditt lösenord kan du få ett nytt genom att be om återställning när du loggar in på webbsidan. 
 
Har du frågor, kontakta redaktionen.