Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education är en nordisk ämnesdidaktisk peer-review tidskrift som ska vara en arena för forskning med relevans för högre utbildning, lärarutbildning och skola.

Ämnesdidaktiska studier av undervisning och lärande i geografi, historia, samhällskunskap, statsvetenskap och religionskunskap står särskilt i fokus, men tidskriften är också öppen för artiklar där breda teman som inkluderar frågor som rör dessa ämnen behandlas.

Nordidactica har ambitionen att kombinera en hög vetenskaplighet med en hög grad av aktualitet i ämnesdidaktiska frågor. Basen är referee-granskade forskningsartiklar. Tidskriften publicerar också en avdelning med texter i form av recensioner, konferensinformation, beskrivningar av projekt eller annat aktuellt från fältet.

Open Source

Nordidactica är en samhällsvetenskapsdidaktisk tidskrift med Open Access. Det innebär att det är fritt att använda, sprida, göra om och bygga vidare på artiklarna så länge det sker i icke-kommersiellt syfte och med källhänvisning. 

Gränslöst nordiskt samarbete

Tidskriften ägs av Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD) vid Karlstads universitet, och drivs tillsammans med ett nätverk av nordiska aktörer från olika lärosäten.

Tidskriften Nordidactica är ett samarbete mellan:

  • Göteborgs universitet
  • Karlstads universitet
  • Noregs Teknisk-Naturvitskaplege Universitet (NTNU) Trondheim
  • Syddansk Universitet
  • Turun yliopisto - Åbo Universitet
  • UCL University College, Danmark
  • Umeå universitet
  • Universitetet i Stavanger
  • University of Eastern Finland

Artiklarna i tidskriften är i huvudsak författade på norska, svenska eller danska, men även bidrag på engelska välkomnas. Alla artiklar har även korta engelska sammanfattningar.

Nordidactica erhåller publiceringsstöd från The joint committee for Nordic research councils in the humanities and social sciences, NOS-HS (https://www.aka.fi/en/nos-hs).

Senaste numret

Vol 13 Nr 2023:4 (2023): Nordidactica 2023:4

This issue presents seven fresh studies on the didactics of social science subjects.

In the first article Jonas Henau Teglbjærg focuses on classroom discussions in Danish social science lessons.

The second article by Tanja Kohvakka seeks to examine how history textbooks have portrayed minorities in Finland and the nation’s colonial past.

The third article by Sebastian Tjelle Jarmer focuses on the themes of democracy and citizenship education.

In the fourth article Simon Simchai Hansen and Knut Aukland report a design-based intervention in moral education that aimed to enhance 11-13 year old Norwegian students’ ethical competence.

The fifth article focuses on a similar theme, ethics, although with a completely different approach. In the article, Jon Magne Vestøl reports a review study of articles from the Journal of Moral Education.

The sixth article by Christina Ruth and Tomas Hanell offers insight on matriculation examinations in Finland in Geography.

The seventh article by Katarina Kärnebro concludes the issue. She presents results from a discourse analysis of teachers’ talk about their teaching in relation to children’s existential questions.

We would like to express our gratitude here especially to the authors and reviewers who have been key in keeping the journal alive, interesting and of excellent quality in 2023.

 

Martin Ubani & Anuleena Kimanen

Publicerad: 2023-10-30
Visa alla nummer