Redaktion

Två vetenskapliga redaktörer är gemensamt ansvariga för det löpande arbetet. Redaktörerna utses för en period av två år, och roterar mellan de olika nordiska länderna. Karlstads universitet tillsätter en teknisk respektive en administrativ redaktör, som bistår redaktörerna.

Redaktion

Vetenskapliga redaktörer 2021/22

Anders Stig Christensen

ansc@ucl.dk

Heidi Eskelund Knudsen

hekn@ucl.dk

 

Bistående redaktörer

Johan Samuelsson (administrativ redaktör)

Karlstads universitet

Historia

johan.samuelsson@kau.se

Anders Broman (teknisk redaktör)

Karlstads universitet

Samhällskunskap

anders.broman@kau.se

Redaktionsråd för Nordidactica