Redaktion

Två vetenskapliga redaktörer är gemensamt ansvariga för det löpande arbetet. Redaktörerna utses för en period av två år, och roterar mellan de olika nordiska länderna. Karlstads universitet tillsätter en teknisk respektive en administrativ redaktör, som bistår redaktörerna.

Redaktion

Vetenskapliga redaktörer 2021/22

Anders Stig Christensen

ansc@ucl.dk

Anders Stig Christensen er lektor og forsker med primær interesse i samfundsfagsdidaktik ved UCL Danmark, læreruddannelsen og  Anvendt forskning i pædagogik og samfund. Ph.D. fra SDU på afhandlingen Kompetencer i samfundsfag (2017). Forfatter til lærebøger til samfundsfag i grundskolen.  Formand for det udvalg der formulerede Fælles Mål for samfundsfag i Danmark (2014 og 2019), udpeget af Undervisningsministeriet. Formand for den nationale faggruppe for samfundsfag i Danmark. https://www.ucviden.dk/da/persons/anders-stig-christensen

Heidi Eskelund Knudsen

hekn@ucl.dk

Heidi Eskelund Knudsen, lektor ph.d. i historiedidaktik, er ansat ved UCL Danmark i Forskningsafdelingen for Anvendt forskning i Pædagogik og Samfund (HistorieLab) og Læreruddannelsen Fyn. Hun arbejder med historie- og kulturfagsdidaktik med særlig interesse for studier af delfagligheder i forskellige praksisområder af historie som skolefag. Heidi er involveret i et norskbaseret forskningssamarbejde om conceptual learning in social science education og i udviklingsprojektet Teknologiforståelse i historiefaget. https://www.ucviden.dk/da/persons/heidi-eskelund-knudsen

 

Bistående redaktörer

Johan Samuelsson (administrativ redaktör)

Karlstads universitet

Historia

johan.samuelsson@kau.se

Anders Broman (teknisk redaktör)

Karlstads universitet

Samhällskunskap

anders.broman@kau.se

Redaktionsråd för Nordidactica