Vol 92 (2017): Reformation och gudstjänst

					Visa Vol 92 (2017): Reformation och gudstjänst

Den reformation som inleddes för 500 år sedan kom att innebära betydande förändringar av gudstjänstfirandet i Sverige. I årets volym av Svenskt Gudstjänstliv utforskar vi motiven, förloppen och konsekvenserna.

Gudstjänstreformernas motiv behandlas av Ragnar Holte och Thomas Girmalm. Holte tecknar den allmänna bakgrunden i en artikel om Luther och Melanchthon och deras mest kända skrifter. Thomas Girmalm undersöker vilken kyrkosyn som kommer till uttryck i Martin Luthers gudstjänstordningar.

Två artiklar skildrar både motiv och konkreta förlopp. Christer Pahlmblad presenterar de svenska reformatorernas kritik mot sakramentalier – sakramentsliknande vignings- och välsignelsehandlingar – och kommer ett tidigt evangelisk-lutherskt prästvigningsritual på spåren. Mattias Lundberg utreder
uppkomsten av det för svensk liturgi typiska ”mässandet” av prefation, instiftelseord och Fader vår.

På 1930-talet hämtade Gunnar Rosendal inspiration från den svenska reformationen när han sökte förnya gudstjänstlivet. Hur detta mottogs av unga präster i samtiden skildrar Christian Braw. Slutligen visar Stina Fallberg Sundmark hur sinnliga element i fromhetslivet som försvann under 1500-talet nu håller på att återvända, bland annat genom den Frälsarkrans som Martin Lönnebo har skapat.

Denna årgång av Svenskt Gudstjänstliv tillägnas professor em. Ragnar Holte på 90-årsdagen. Han är sedan 1967 medlem av årsbokens redaktion och var i 55 år ordförande och vice ordförande för dess huvudman, Laurentius Petri Sällskapet för svenskt gudstjänstliv.

Författarna:

Christian Braw, docent i systematisk teologi vid Åbo Akademi

Thomas Girmalm, teol. dr, universitetslektor vid Umeå universitet

Ragnar Holte, professor em. i teologisk etik, Lund

Mattias Lundberg, professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet

Christer Pahlmblad, docent i praktisk teologi vid Lunds universitet

Stina Fallberg Sundmark, docent i praktisk teologi vid Uppsala universitet

Redaktör för årsboken:

Stephan Borgehammar, professor i praktisk teologi vid Lunds universitet

Redaktion:

Stephan Borgehammar, Erik Claeson, Sune Fahlgren, Anna J. Evertsson, Ragnar Holte, Jonas Lundblad, Sven-Åke Selander och Stina Fallberg Sundmark.

Årets årsbok ges ut med ekonomiskt stöd från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse) och Segelbergska stiftelsen för liturgivetenskaplig forskning.

Publicerad: 2018-08-18

Recensioner

  • Recensioner

    Patrik Hagman, Dick Harrison, Anders Piltz, Mattias Lundberg, Anna Maria Böckerman, Magdalena Nordin, Ragnar Holte, Anders Jarlert, Otfried Czaika, Frida Mannerfelt, Anders Dillmar, Göte Paulsson, Mikael Isacson, Stephan Borgehammar, Tomas Appelqvist, Sune Fahlgren, Sven-Åke Selander
    197-272

Böcker att notera