Om tidskriften

OBS: Tidskriftens innehåll visas inte alltid korrekt i Internet Explorer. Använd en annan webbläsare!

Ämne och fokus

Svenskt Gudstjänstliv är en årsbok som publicerar vetenskapliga artiklar om liturgi, kyrkokonst, kyrkomusik och predikan, främst i Sverige men även i övriga Norden, samt recensioner av böcker i dessa ämnen. Varje år behandlas ett särskilt tema som framgår av volymens titel, men även artiklar som ligger utanför temat förekommer.

Sedan år 1991 har varje artikel en engelsk sammanfattning.

Granskningsprocess

Samtliga artiklar fackgranskas av två oberoende och för författaren anonyma granskare.

Policy för elektronisk publicering

Denna årsbok erbjuder fri elektronisk tillgång till allt innehåll. Varje nytt nummer publiceras på denna webbplats inom sex månader efter utgivningen av det tryckta numret, vilket normalt innebär i februari månad.

Ekonomiskt stöd erhålls av

  • Samfundet Pro Fide et Christianismo
  • Segelbergska stiftelsen för liturgivetenskaplig forskning

Tidskriftens historia

Den ursprungliga titeln från 1926 var Tidskrift för kyrkomusik och svenskt gudstjänstliv. Sedan 1941 har tidskriften titeln Svenskt Gudstjänstliv och ges ut av Laurentius Petri Sällskapet för svenskt gudstjänstliv. 1953 blev den en årsbok, 1980 infördes ett tema för varje volym. 1991-2002 ingick Svenskt Gudstjänstliv i skriftserien Tro & tanke som utgavs av Svenska kyrkans forskningsråd. Sedan 2003 är den åter en självständig årsbok och utges av Artos & Norma bokförlag.

2013 började volymerna publiceras elektroniskt med 6 månaders fördröjning relativt den tryckta publiceringen.

e-ISSN: 2001-5828

(Den tryckta tidskriften har annat ISSN: 0280-9133.)

Denna tidskrift indexeras i ATLA Religion Database® (ATLA RDB®), http://www.atla.com.