Recensioner

Författare

 • Patrik Hagman
 • Dick Harrison
 • Anders Piltz
 • Mattias Lundberg
 • Anna Maria Böckerman
 • Magdalena Nordin
 • Ragnar Holte
 • Anders Jarlert
 • Otfried Czaika
 • Frida Mannerfelt
 • Anders Dillmar
 • Göte Paulsson
 • Mikael Isacson
 • Stephan Borgehammar
 • Tomas Appelqvist
 • Sune Fahlgren
 • Sven-Åke Selander

Abstract

Recenserade böcker:

Erik Berggren & Maria Eckerdal (red.), Ecclesiologica & alia. Studia in honorem Sven-Erik Brodd. Bibliotheca theologiae practicae, 96. Skellefteå: Artos & Norma, 2015. 417 s.

Martin Berntson & Anna Minara Ciardi (red.), Kyrklig rätt och kyrklig orätt. Festskrift till professor Bertil Nilsson. Bibliotheca Theologiae Practicae, 97. Skellefteå: Artos & Norma, 2016. 487 s.

Gunilla Björkvall, Liturgical Sequences in Medieval Manuscript. Fragments in the Swedish National Archives. Repertorial Investigation, Inventory, and Reconstruction of the Sources. Handlingar: Historiska serien, 31. Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2015. 459 s.

Calvin M. Bower (red.), The Liber Ymnorum of Notker Balbulus, London: Henry Bradshaw Society & Boydell Press, 2016. 292 + 265 s.

Otfried Czaika, Then Swenska Psalmeboken 1582. Utgåva med inledande kommentarer, Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie, 87. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia, 227. Skara: Skara stiftshistoriska sällskap, 2016. 472 s.

Mayvor Ekberg M.Fl., Lika som bär? Det religiösa landskapet i Hortlax och Nykarleby, Bottniska studier, 3. Vasa: Svensk-Österbottniska samfundet, 2016. 171 s.

Sven Arne Flodell, Ett hoppfullt tidens tecken. Från elitism till holism. Stiftelsen Sverige och Kristen Tro 1916–2016, Skellefteå: Artos & Norma, 2017. 262 s.

Patrik Hagman & Joel Halldorf, Inte allena. Varför Luthers syn på nåden, Bibeln och tron inte räcker, Örebro: Libris, 2017. 148 s.

Fredrik Heiding & Magnus Nyman (red.), Doften av rykande vekar. Reformationen ur folkets perspektiv, Skellefteå: Artos, 2016. 443 s.

Jonas Ideström, Spåren i snön. Att vara kyrka i norrländska glesbygder, Skellefteå: Arton & Norma Bokförlag, 2015. 277 s.

Tapani Innanen & Veli-Matti Salminen (red.), Hymn, Song, Society, The Church Research Institute: Publications, 63. Helsinki: Kirkon tutkimuskeskus, 2016. 283 s.

Hans Krongaard Kristensen, Klostre i det middelalderlige Danmark, Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter, 79. Moesgård: Jysk Arkæologisk Selskab, 2013. 500s.

Kyrkohandbok för Equmeniakyrkans församlingar, Stockholm: Verbum, 2016. 255 s.

Dagmar Lagerberg, Författartradition Brynolf. En granskning av diskussionen kring de liturgiska verk som tillskrivits biskop Brynolf av Skara jämte en transkription av de s.k. Notulae Brynolphi och deras förlaga, Stockholm: Instant Book, 2016. vi + 324 s.

Naomichi Masaki, He Alone is Worthy! The Vitality of the Lord’s Supper in Theodor Kliefoth and in the Swedish Liturgy of the Nineteenth Century, Församlingsfakultetens skriftserie, 12. Göteborg: Församlingsförlaget, 2013. 479 s.

Christer Pahlmblad (utg.), Breviarium Scarense (1498) I. Faksimil efter exemplaret i Uppsala universitetsbibliotek. II. Introduktion. Register, Acta Bibliothecae Scarensis, 14. Skaras stiftshistoriska sällskaps skriftserie, 64, 83. Skara: Stiftelsen Skaramissalet, 2011, 2016. [1026], 293 s.

Birgitta Sarelin & Mikael Lindfelt (red.), Den kommunikativa kyrkan. Festskrift till Bernice Sundkvist på 60-årsdagen, Skellefteå: Artos, 2016. 270 s.

Bengt Stolt, Kaplanen Herman Hedberg. Ett liv i tillbedjan och själavård, Biblioteca theologiae practicae, 99. Skellefteå: Artos & Norma, 2016. 272 s.

Jakob Wirén, Utmaningsdriven undervisning, Hur kyrkan kan dela tro och liv idag, Stockholm: Verbum, 2017. 280 s.

Downloads

Publicerad

2018-08-18