Vol 10 Nr 2020:4 (2020): Nordidactica 2020:4

David Örbring (phD-kandidat ved Lunds Universitet) har skrevet artikkelen Subject-specific abilities – Formulating goals in geography in school. Her åpner han opp og analyserer prosessen som førte frem til den offentlige skolens læreplan for geografi i Sverige.

Irene Trysnes og Katja H.W. Skjølberg (begge ved Universitetet i Agder) har skrevet artikkelen Hva, hvordan, hvorfor? En studie av norske lærere og elevers erfaringer med lekser i samfunnsfag. Forfatterne konstaterer innledningsvis at lekser er et kontroversielt tema ogen kontroversiell praksis både i Norge og internasjonalt.

Lina Spjut (Umeå universitet) har skrevet artikkelen Nationella minoriteter i grundskolans läromedel 2011–2019. De fem nasjonale minoritetene i Sverige (samer, romfolk, jøder, tornedalinger og sverigefinner) omtales i læreplanen (fra 2011) både i forbindelse med mål, formål og innhold. På bakgrunn av dette, har Spjut funnet frem til 56 læremidler (trykte og digitale) for fagene svensk, samfunnskunnskap, historie, religion og geografi.

Jan Löfström (University of Turku), Niklas Ammert (Linnaeus University), Heather Sharp (University of Newcastle i Australia), og Silvia Edling (University of Gävle) har skrevet artikkelen “Can, and should history give ethical guidance? Swedish and Finnish Grade 9 students on moral judgment-making in history. Europeiske 15-åringer har i undersøkelser i overveiende grad sagt seg enige i at historien gir oss beretninger som viser hva som er godt og ondt, rett og galt.

Sofie Nilsson og Gabriel Bladh (begge ved Karlstads Universitet) har skrevet artikkelen Going Digital? Geography Education in Swedish Secondary School. Utgangspunktet deres er at geografifaget i ekstremt stor grad er påvirket av samfunnsendringer (globalisering, urbanisering, klimaendringer og teknologiske endringer).

Yngve Skjæveland (Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet) har skrevet den eneste artikkelen i dette nummeret som svarte på invitasjonen til å skrive oversiktsartikkel i Nordidactica nr 4/2020: Review om fagdidaktisk forsking (https://journals.lub.lu.se/nordidactica/callforpapers) i form av artikkelen Samfunnsfagdidaktisk forsking med empiri frå norsk skule – eit forskingsoversyn. Siden vi fortsatt er overbevist om behovet for slike oversiktsartikler, er vi svært glade for å kunne presentere dette bidraget i nr 4 2020. Vi er også glade for Skjævelands fokus på forskning med empiri fra skolen.

Blant medlemmer av Nordidacticas redaksjonsråd har det fra tid til annen blitt etterlyst debatt om faglige spørsmål. I dette vårt siste nummer som redaktører er vi derfor glade for å kunne presentere to bidrag til debatt: Christhard Hoffmann og Claudia Lenz’ respons til Jon A. Lindstrøms artikkel «Om anti-antisemittisme» (publisert i Nordidactica nr 2 2020) og forfatterens svar på responsen.

Publicerad: 2020-12-20