En kommentar, från ett finskt perpsektiv, till

Heidi Eskelund Knudsen & Harry Haue: Historieundervisning i Danmark — epokale tendenser, kontinuitet og forandring i læroboger och læremedier

Författare

  • Sirkka Ahonen University of Helsinki

Nyckelord:

Historididaktik, History Education

Abstract

I stora drag kan nordbor idag anses som erkännare av skoleleven som bildningens subjekt och hens intellektuella utveckling som historieundervisningens kärna. Vad skall dryftas i framtiden, är en historiedidaktisk förpliktelse att ta den stora kulturell-fysiska
omgivningens odelbara och integrerade problem i hänsyn.

Författarbiografi

Sirkka Ahonen, University of Helsinki

Sirkka Ahonen är professor emerita, Department of Education, University of Helsinki

Downloads

Publicerad

2023-01-10