Samfundsfag i Danmark – en finländsk kommentar och komparation

Författare

  • Tom Gullberg Åbo Akademi

Nyckelord:

Samfundsfag, Samhällslära Samfundskunskap

Abstract

På basen av Christensens beskrivning verkar det som att man i danskt samfundsfag i större utsträckning än i Finland lyckats etablera didaktiska modeller som också stärker demokratiska kompetenser. Det här är helt klart en aspekt där finländsk samhällslära kan få draghjälp av den danska ämnesdidaktiska traditionen.

 

Författarbiografi

Tom Gullberg, Åbo Akademi

Tom Gullberg, FD, är äldre universitetslektor i historiens och samhällslärans didaktik vid Åbo Akademis fakultet för pedagogik och välfärdsstudier i Vasa. 

Downloads

Publicerad

2023-01-10