Samhällskunskapsämnets utveckling i Sverige

Kommentarartikel til Torben Spanget Christensen, Samfundsfag i Danmark

Författare

  • Anna Larsson Umeå Universaitet
  • Kristina Ledman Umeå Universitet

Nyckelord:

CIVICS, SOCIAL STUDIES, HISTORY OF EDUCATION, SWEDEN

Abstract

Kommentarartikel til Torben Spanget Christensen, Samfundsfag i Danmark

Mot bakgrund av Torben Spanget Christensens artikel om utvecklingen av skolämnet samfundsfag i Danmark har vi av Nordidacticas redaktion ombetts att skriva några sidor om utvecklingen i Sverige av motsvarande skolämne, samhällskunskap. Vi börjar med en översiktlig genomgång av ämnets utveckling sedan inrättandet. Därefter kommer vi att med hjälp av några illustrerande exempel visa hur läroböcker för samhällsundervisning har förändrats över tid och avsluta med några jämförande reflektioner.

Författarbiografier

Anna Larsson, Umeå Universaitet

Anna Larsson är professor i idéhistoria med utbildningsvetenskaplig inriktning vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. Hennes forskningsintressen rör främst utbildningshistoria och samhällsvetenskapshistoria. Hon har nyligen medverkat i antologin The Humanities and the Modern Politics of Knowledge: The Impact and Organization of the Humanities in Sweden, 1850–2020 med ett kapitel om pedagogikdisciplinens utveckling. E-post: anna.larsson@umu.se

Kristina Ledman, Umeå Universitet

Kristina Ledman är forskningsledare för UmSOD, Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik och universitetslektor i pedagogik vid pedagogiska institutionen, Umeå universitet. Hennes forskningsintresse rör de samhällsorienterande ämnenas didaktik samt utbildning och social rättvisa. E-post: kristina.ledman@umu.se

Downloads

Publicerad

2023-01-10