”Formalistisk obskurantisme”?

Forsøk på dechiffrering av læreplanen i samfunnsfag

Författare

Nyckelord:

kjerneelementer, kompetanser, læreplananalyse, lærerprofesjon, samfunnsfagdidaktikk, tverrfaglige tema

Abstract

In 2020 the new National Curriculum, Knowledge Promotion Reform 2020, was implemented in Norwegian schools. In this article we present a detailed empirical analysis of the relationship between competence aims, core elements (disciplinary knowledge and transversals skills) and interdisciplinary topics in the National Curriculum. The discussion is limited to the school subject social studies at the secondary level (ages 13-15). The findings provide practical knowledge about the curricula that will prove useful for teacher educators and teachers. In the second part of the article, we discuss the implications of the findings and call for a theoretical informed discussion of (1) governance in school, (2) the content of curriculum, and (3) the teachers’ professionalism. We conclude that the curriculum structure is exceptionally complex, lacking both logical integrity and consistency. And since the digital module seems to obscure rather than amend this flaw, we suggest that “formalistic obscurantism” characterises the curriculum.

Författarbiografier

Kari-Mette Walmann Hidle, Universitetet i Agder

Kari-Mette Walmann Hidle forsker på samfunnsfagdidaktiske tema og er særlig interessert i menneskerettsopplæring og andre spørsmål knyttet til mangfold, identitet og tilhørighet. Hun disputerte ved UiA i 2013 med en avhandling om fortolkninger av identitet og tilhørighet i forarbeidene til felles ekteskapslov, og er førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk samme sted. Hidle underviser på bachelor og masternivå både i lektor, grunnskole og barnehagelærerutdanningene.

Ove Skarpenes, Universitetet i Agder

Ove Skarpenes er dr.polit. i sosiologi fra Universitet i Bergen, 2005. Professor i sosiologi ved institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder.

Publicerad

2021-12-28